Disclaimer

De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van ICOONtheater op internet zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat onjuistheden of onvolledigheden nooit voor zullen komen. ICOONtheater is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.  

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van ICOONtheater. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van ICOONtheater. Hoewel wij selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.