Huurvoorwaarden

Op de huur van de Theaterzaal zijn de volgende huurvoorwaarden van toepassing.